دکتر سید فرزاد حسینی، کوچینگ بین المللی توسعه فردی

من سید فرزاد حسینی بهبهانی هستم، متولد هفتم اسفند 1346 و من را فرزاد، سید و مهرداد صدا می زنند. در سال 1372 از رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم و طبابت را شروع کردم. اولین مطب من در روستا بود، بعد از روستا به شهر آمدم و درآمد خیلی خوبی داشتم؛ به طوریکه در عرض چندسال خانه، ماشین، مطب و همه چیز تهیه کردم، اما چیزی در درون من می گفت که یک راه نرفته دارم. چند باری قصد مهاجرت داشتم اما نتوانستم خودم را راضی کنم…

آیکون تعداد دانشجو
0 +
دانشجو
کارگاه
0 +
ورکشاپ
کتاب ها
0
کتاب
ایکون سابقه کار
0 +
سابقه کار
دکتر سید فرزاد حسینی کوچینگ
دکتر سید فرزاد حسینی کوچینگ

دکتر سید فرزاد حسینی، کوچ بین المللی تحول فردی

من سید فرزاد حسینی بهبهانی هستم، متولد هفتم اسفند 1346 و من را فرزاد، سید و مهرداد صدا می زنند. در سال 1372 از رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم و طبابت را شروع کردم. اولین مطب من در روستا بود، بعد از روستا به شهر آمدم و درآمد خیلی خوبی داشتم؛ به طوریکه در عرض چندسال خانه، ماشین، مطب و همه چیز تهیه کردم، اما چیزی در درون من می گفت که یک راه نرفته دارم. چند باری قصد مهاجرت داشتم اما نتوانستم خودم را راضی کنم…

 

آیکون تعداد دانشجو
0
دانشجو
کارگاه
0
کارگاه
کتاب ها
0
کتاب
ایکون سابقه کار
0 +
سابقه کار

دوره آنلاین حال خوب به وسعت یک عمر

60فروش
100
هزار تومان

جدیدترین محصولات چند رسانه ای دکتر حسینی

‏‎تاثیرات کوچینگ برای مراجعان

تقویت مسئولیت پذیری

افزایش رضایت از زندگی

افزایش کیفیت زندگی

تقویت تعهد در اعمال

بهبود عملکرد فردی

افزایش اعتماد به نفس

بهبود روابط

افزایش تمرکز

ثابت قدم ماندن در اهداف

ارتقاء توانمندی‌ها

تسهیل رشد و پیشرفت در کار و زندگی

شناخت خواسته‌های درونی

آخرین مقالات

بروزترین مطالب آموزشی را در یک قدم به جلو بخوانید...

نظرات دانشجویان آکادمی یک قدم به جلو