دکتر سید فرزاد حسینی، کوچینگ بین المللی توسعه فردی

من سید فرزاد حسینی بهبهانی هستم، متولد هفتم اسفند 1346 و من را فرزاد، سید و مهرداد صدا می زنند. در سال 1372 از رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم و طبابت را شروع کردم. اولین مطب من در روستا بود، بعد از روستا به شهر آمدم و درآمد خیلی خوبی داشتم؛ به طوریکه در عرض چندسال خانه، ماشین، مطب و همه چیز تهیه کردم، اما چیزی در درون من می گفت که یک راه نرفته دارم. چند باری قصد مهاجرت داشتم اما نتوانستم خودم را راضی کنم…

آیکون تعداد دانشجو
0 +
دانشجو
کارگاه
0 +
ورکشاپ
کتاب ها
0
کتاب
ایکون سابقه کار
0 +
سابقه کار
دکتر فرزاد حسینی
دکتر فرزاد حسینی

من سید فرزاد حسینی بهبهانی هستم، متولد هفتم اسفند 1346 و من را فرزاد، سید و مهرداد صدا می زنند. در سال 1372 از رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم و طبابت را شروع کردم. اولین مطب من در روستا بود، بعد از روستا به شهر آمدم و درآمد خیلی خوبی داشتم؛ به طوریکه در عرض چندسال خانه، ماشین، مطب و همه چیز تهیه کردم، اما چیزی در درون من می گفت که یک راه نرفته دارم. چند باری قصد مهاجرت داشتم اما نتوانستم خودم را راضی کنم…

محصول موفقیت را از کجا شروع کنیم

19فروش
رایگان

دوره های رایگان

جدیدترین محصولات چند رسانه ای دکتر حسینی

آخرین مقالات

بروزترین مطالب آموزشی را در یک قدم به جلو بخوانید...

نظرات دانشجویان آکادمی یک قدم به جلو