دوره های آموزشی کوچینگ

  کتاب هاي آموزشی کوچینگ

   مقالات کوچینگ

    2020-06-23
    نحوه برگزاری جلسات کوچینگ

    نحوه برگزاری جلسات کوچینگ چگونه است؟

    برگزاری جلسات تعداد افراد شرکت کننده: جلسات کوچینگ از نظر تعداد افراد بر دو نوع است: نوع اول جلسات خصوصی است. در این جلسات یک یا […]
    2020-06-23
    کوچینگ چیست

    کوچینگ چیست؟ کوچینگ چه نیست!؟ یک راهنمای جامع (به همراه ویدیو)

    تعریف کوچینگ: کوچینگ طبق تعریف فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF) یک نوع مشارکت مستمر جهت کمک به مراجعین است که مراجع را به تفکر وا می […]
    2020-06-02
    کوچینگ سازمانی

    اهمیت کوچینگ سازمانی در فضای کسب و کار امروز

    مشاوره رایگان