من سید فرزاد حسینی بهبهانی هستم، متولد هفتم اسفند 1346 و من را فرزاد، سید و مهرداد صدا می زنند. در سال 1372 از رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم و طبابت را شروع کردم، اولین مطب من در روستا بود، بعد از روستا به شهر آمدم و درآمد خیلی خوبی داشتم، به طوریکه در عرض چندسال خانه، ماشین، مطب و همه چیز تهیه کردم، اما چیزی در درون من می گفت که یک راه نرفته دارم. چند باری قصد مهاجرت داشتم اما نتوانستم خودم را راضی کنم. بزرگترین تفریح من کتاب خواندن و صحبت کردن با مردم است، مردمی که گرفتارند و دنبال حال خوب و موفقیت هستند. به همین دلیل به روانشناسی روی آوردم و دوره های متعدد روانشناسی را گذراندم. که بهترین آن ها را دوره جامع موسسه ویلیام گلاسر و تئوری انتخاب می دانم و این دوره ها را تحت نظر استاد عزیزم جناب آقای دکتر صاحبی گذراندم و گواهینامه بین المللی را دریافت کردم و در این میان با رشته کوچینگ نیز آشنا شدم. از نظر من ترکیب کوچینگ با تئوری انتخاب یک معجزه است که زندگی من را متحول کرده است.در حال حاضر مدرک PCC از فدراسیون جهانی کوچینگ را دارم . دوره های بین المللی با ترکیب علم کوچینگ و تئوری انتخاب برگزار می کنم و همچنین در صدا و سیمای کشور عزیزمان ایران و بیش از سی وزارتخانه و سازمان این دوره ها را اجرا کرده ام. دو کتاب هم نوشته ام که اولی در رابطه با آرامش و دومی در رابطه با کوچینگ است و کتاب سوم هم در حال چاپ و ویرایش می باشد. هرچند کتاب نوشتن را از پنجاه و یک سالگی شروع کرده ام اما اگر عمری باقی باشد سالی یک کتاب خواهم نوشت. بزرگترین لذت زندگی من این است که انسان ها در کنار من طعم آرامش و موفقیت را مزه کنند.

سوابق علمی

سوابق علمی

کوچ PCC  از فدراسیون جهانی کوچینگ

گواهی­نامه بین المللی تئوری انتخاب از موسسه گلاسر

گواهی­نامه هدف­گذاری از بادی مایند فرانسه

گواهی mastery course از IQS انگلستان

عضو جامعه کوچینگ کانادا

پزشک عمومی

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

27 سال سابقه مدیریت

مدیر نمونه کشوری در سال 92

مدیر نمونه استانی در سال­های 88 و 89

مدیر نمونه بحران کشوری

رییس کارگروه اجتماعی فرهنگی نخبگان استان

عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت استان

ایکون مقالات

تالیفات

نویسنده کتاب اسب وحشی درونت را رام کن

نویسنده کتاب کوچینگ یک کوله پشتی جمع وجور

نویسنده کتاب زیر چاپ سوالات هفت ریشتری

پژوهشگر ۲۱ طرح پژوهشی بعنوان مجری و همکار

چاپ 9 مقاله در مجلات معتبر ملی و بین المللی

28 سخنرانی و پوستر در کنفرانس­های کشوری و بین­المللی

ایکون آموزش

سوابق آموزشی

مدرس دانشگاه­های کشور از سال ۱۳۷۳

کوچ موفقیت فردی شماری از مدیران ارشد و فعالان اقتصادی کشور

کارشناس بیش از نود برنامه در صدا وسیمای کشور

مدیر برتر آموزشی در پنج سال متوالی 95 و 96 و 97 و 98 و 99

کارگاه­های آموزشی بین المللی با حضور ایرانیان هشت کشور دنیا

کارگاه­های آموزشی کشوری در بیش 30 اداره کل و سازمان

من سید فرزاد حسینی بهبهانی هستم، متولد هفتم اسفند 1346 و من را فرزاد، سید و مهرداد صدا می زنند. در سال 1372 از رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم و طبابت را شروع کردم، اولین مطب من در روستا بود، بعد از روستا به شهر آمدم و درآمد خیلی خوبی داشتم، به طوریکه در عرض چندسال خانه، ماشین، مطب و همه چیز تهیه کردم، اما چیزی در درون من می گفت که یک راه نرفته دارم. چند باری قصد مهاجرت داشتم اما نتوانستم خودم را راضی کنم. بزرگترین تفریح من کتاب خواندن و صحبت کردن با مردم است، مردمی که گرفتارند و دنبال حال خوب و موفقیت هستند. به همین دلیل به روانشناسی روی آوردم و دوره های متعدد روانشناسی را گذراندم. که بهترین آن ها را دوره جامع موسسه ویلیام گلاسر و تئوری انتخاب می دانم و این دوره ها را تحت نظر استاد عزیزم جناب آقای دکتر صاحبی گذراندم و گواهینامه بین المللی را دریافت کردم و در این میان با رشته کوچینگ نیز آشنا شدم. از نظر من ترکیب کوچینگ با تئوری انتخاب یک معجزه است که زندگی من را متحول کرده است.در حال حاضر مدرک PCC از فدراسیون جهانی کوچینگ را دارم . دوره های بین المللی با ترکیب علم کوچینگ و تئوری انتخاب برگزار می کنم و همچنین در صدا و سیمای کشور عزیزمان ایران و بیش از سی وزارتخانه و سازمان این دوره ها را اجرا کرده ام. دو کتاب هم نوشته ام که اولی در رابطه با آرامش و دومی در رابطه با کوچینگ است و کتاب سوم هم در حال چاپ و ویرایش می باشد. هرچند کتاب نوشتن را از پنجاه و یک سالگی شروع کرده ام اما اگر عمری باقی باشد سالی یک کتاب خواهم نوشت. بزرگترین لذت زندگی من این است که انسان ها در کنار من طعم آرامش و موفقیت را مزه کنند.

من سید فرزاد حسینی بهبهانی هستم، متولد هفتم اسفند 1346 و من را فرزاد، سید و مهرداد صدا می زنند. در سال 1372 از رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم و طبابت را شروع کردم، اولین مطب من در روستا بود، بعد از روستا به شهر آمدم و درآمد خیلی خوبی داشتم، به طوریکه در عرض چندسال خانه، ماشین، مطب و همه چیز تهیه کردم، اما چیزی در درون من می گفت که یک راه نرفته دارم. چند باری قصد مهاجرت داشتم اما نتوانستم خودم را راضی کنم. بزرگترین تفریح من کتاب خواندن و صحبت کردن با مردم است، مردمی که گرفتارند و دنبال حال خوب و موفقیت هستند. به همین دلیل به روانشناسی روی آوردم و دوره های متعدد روانشناسی را گذراندم. که بهترین آن ها را دوره جامع موسسه ویلیام گلاسر و تئوری انتخاب می دانم و این دوره ها را تحت نظر استاد عزیزم جناب آقای دکتر صاحبی گذراندم و گواهینامه بین المللی را دریافت کردم و در این میان با رشته کوچینگ نیز آشنا شدم. از نظر من ترکیب کوچینگ با تئوری انتخاب یک معجزه است که زندگی من را متحول کرده است.در حال حاضر مدرک PCC از فدراسیون جهانی کوچینگ را دارم . دوره های بین المللی با ترکیب علم کوچینگ و تئوری انتخاب برگزار می کنم و همچنین در صدا و سیمای کشور عزیزمان ایران و بیش از سی وزارتخانه و سازمان این دوره ها را اجرا کرده ام. دو کتاب هم نوشته ام که اولی در رابطه با آرامش و دومی در رابطه با کوچینگ است و کتاب سوم هم در حال چاپ و ویرایش می باشد. هرچند کتاب نوشتن را از پنجاه و یک سالگی شروع کرده ام اما اگر عمری باقی باشد سالی یک کتاب خواهم نوشت. بزرگترین لذت زندگی من این است که انسان ها در کنار من طعم آرامش و موفقیت را مزه کنند.

سوابق علمی

سوابق علمی

 • کوچ PCC  از فدراسیون جهانی کوچینگ
 • گواهی­نامه بین المللی تئوری انتخاب از موسسه گلاسر
 • گواهی­نامه هدف­گذاری از بادی مایند فرانسه
 • گواهی mastery course از IQS انگلستان
 • عضو جامعه کوچینگ کانادا
 • پزشک عمومی
سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

 • 27 سال سابقه مدیریت
 • مدیر نمونه کشوری در سال 92
 • مدیر نمونه استانی در سال­های 88 و 89
 • مدیر نمونه بحران کشوری
 • رییس کارگروه اجتماعی فرهنگی نخبگان استان
 • عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت استان
ایکون مقالات

تالیفات

 • نویسنده کتاب اسب وحشی درونت را رام کن
 • نویسنده کتاب کوچینگ یک کوله پشتی جمع وجور
 • نویسنده کتاب زیر چاپ سوالات هفت ریشتری
 • پژوهشگر ۲۱ طرح پژوهشی بعنوان مجری و همکار
 • چاپ 9 مقاله در مجلات معتبر ملی و بین المللی
 • 28 سخنرانی  در کنفرانس­های کشوری و بین­ المللی
ایکون آموزش

سوابق آموزشی

 • مدرس دانشگاه­های کشور از سال ۱۳۷۳
 • کوچ موفقیت فردی شماری از مدیران ارشد و فعالان اقتصادی کشور
 • کارشناس بیش از نود برنامه در صدا وسیمای کشور
 • مدیر برتر آموزشی در پنج سال متوالی 95 و 96 و 97 و 98 و 99
 • کارگاه­های آموزشی بین المللی با حضور ایرانیان 
 • کارگاه­های آموزشی کشوری بیش از 30 اداره کل و سازمان
سوابق علمی

سوابق علمی

 • کوچ PCC  از فدراسیون جهانی کوچینگ
 • گواهی­نامه بین المللی تئوری انتخاب از موسسه گلاسر
 • گواهی­نامه هدف­گذاری از بادی مایند فرانسه
 • گواهی mastery course از IQS انگلستان
 • عضو جامعه کوچینگ کانادا
 • پزشک عمومی
سوابق اجرایی

سوابق اجرایی

 • 27 سال سابقه مدیریت
 • مدیر نمونه کشوری در سال 92
 • مدیر نمونه استانی در سال­های 88 و 89
 • مدیر نمونه بحران کشوری
 • رییس کارگروه اجتماعی فرهنگی نخبگان استان
 • عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت استان
ایکون مقالات

تالیفات

 • نویسنده کتاب اسب وحشی درونت را رام کن
 • نویسنده کتاب کوچینگ یک کوله پشتی جمع وجور
 • نویسنده کتاب زیر چاپ سوالات هفت ریشتری
 • پژوهشگر ۲۱ طرح پژوهشی بعنوان مجری و همکار
 • چاپ 9 مقاله در مجلات معتبر ملی و بین المللی
 • 28 سخنرانی و پوستر در کنفرانس­های کشوری و بین­المللی
ایکون آموزش

سوابق آموزشی

 • مدرس دانشگاه­های کشور از سال ۱۳۷۳
 • کوچ موفقیت فردی شماری از مدیران ارشد و فعالان اقتصادی کشور
 • کارشناس بیش از نود برنامه در صدا وسیمای کشور
 • مدیر برتر آموزشی در پنج سال متوالی 95 و 96 و 97 و 98 و 99
 • کارگاه­های آموزشی بین المللی با حضور ایرانیان هشت کشور دنیا
 • کارگاه­های آموزشی کشوری در بیش از 30 اداره کل و سازمان

مدارک دکتر سید فرزاد حسینی بهبهانی

william Glasser International

1

the william Glasser International

2

the william Glasser International

3

the william Glasser International

4

Teh CPD standards office

5

مدرک PCC