سپتامبر 3, 2020

معجزه بخشش

بسیاری از افراد، فراوانی در نظام هستی را باور ندارند و به دلیل این باور غلط و تصور اینکه کسب درآمد با محدودیت مواجه است، از […]
سپتامبر 3, 2020

من زشتم !

من زشتم ! مروری بر عادت های غلط  باور کنید دلیل ازدواج‌ نکردن بسیاری افراد این باور است؛ برای مثال به‌یاد دارم جوانی به مطب مراجعه […]