معلم های جدید ما کجا هستند؟

یک سوال اساسی:

معلم های ما کجا هستند. عادات جدید ,علوم جدید ,یافته هایی را که لازم داریم را باید از چه کسی یاد بگیریم؟

پاسخ خیلی آسان است.

معلم های ما در پیرامون و اطرافمان هستند, ما آنها را نمی بینیم,ما متوجه حضور ان ها نمی شویم. اگر دقت کنیم می‌بینیم تمام افراد دور و اطرافمان کسانی هستند که می توانند معلم های ما باشند.

همان فرزندی که دست پدرش را میگیرد ودستش را میکشد و می‌گوید:”بابا بیا بازی کنیم “, و مادری که به ما تذکر میدهد: “چرا به خانه من نمی ایی و به من سر نمیزنید” ,و همکار کناری ما که ورزش را جدی گرفته است و مرتب ورزش میکند واز تو میخواهد: ” همراهش ورزش کنی”.یا همسرمان که به ما می‌گوید:”موبایل رو سر سفره خاموش کن تا با آرامش غذا بخوری”.

همه ی اینها معلم های ما هستند ,هر کدامشان به نحوی می‌ توانند چرخ زندگی ما را گرد و روان کنند. مطمئن باشید چرخ زندگی ما روان و رات خواهد گردید اگربه توصیه و تذکرهای افراد اطرافمون توجه کنیم.

اگر توصیه فرزندمان را گوش بگیریم آن قسمت خانوادگی چرخ مان که میلنگید, پر میشود. اگر با همکارمان رفیق شویم با هم و درکنار هم ورزش کنیم ,دیگر سلامتی مان تامین می شود. اگربه مادرمان مرتب سر بزنیم و به دیدارش برویم , آن ابعاد عاطفی قضیه را جدی گرفته اید وبه ان توجه کرده اید.

پس الزاما, نیازی به دوره خاص رفتن نیست, جای خاص برای یادگیری و هزینه کردن نیست. فقط باید توجه کنیم توجه توجه توجه با یک دقت نظری به اطرافمان نگاه کنیم .اگر خوب دقت کنید, می بینید خیلی چیزها را زودتر از این ها به ما گفته اند.ما توجه نکردیم ما جدی نگرفتیم.

خواهش می کنم از امروز به بعد اطرافیانتان را با دقت تجزیه و تحلیل کنید و از راهنمایی های آنها استفاده کنید راهنمایی های که میتوانیم بگوییم که تجربه های عمیقی به دنبال دارد.

انشالله که با استفاده از این راهنمایی ها ,کیفیت زندگیتان را تغییر دهید تا زندگی شادی داشته باشید و تندرست باشید.