بعضی وقت ها که تو آینه به خودم نگاه می کنم و زخم روی پیشونیم را می بینم بی اختیار یادم به خاطرات سال ها قبل می افتد. آن زمان با یکی ازآشنایان بازی می‌کردم که به ناگاه من را هل داد و پیشانی من به قرنیز کنار اتاق اصابت کرد و شکافته شد. پدر سراسیمه من را به بیمارستان رساند و محل زخم را بخیه کردند. توی راه وقتی چگونگی حادثه رو پرسید گفتم: لیز خودم افتادم و اصلا نگفتم که منو هل داده اند، چون آشنای ما اصلا قصد بدی نداشت.

الان هم وقتی به زندگی خودم و اطرافیان نگاه می کنم دلیل خیلی از زخم های زندگی ما به همین صورت است به خاطر یه نفر زخم میخوریم، یه نفر که دوستش داریم، یه نفر که بهش علاقه داریم و گاهی عاشق اون نفر هستیم و از صمیم قلب باور دارم کار خیلی بزرگیه که کسی را دوست داشته باشی و به خاطرش زخم بخوری، به خاطرش عشق داشته باشی به زندگی و به زخمت افتخار کنی، حالا هم بعضی وقت ها که زندگی سخت میشه یا یه جاهایی که اذیت میشم، یه جاهایی که تاب آوری من کم میشه و نمی دونم دقیقا چی کار کنم، یه نگاه دوباره به صورتم می کنم و یه نگاه به اون زخم می کنم و با خودم میگم: این هدفی که دارم میرم دنبالش اون ارزش را  داره که زخم بخورم و به زخمم افتخار کنم؟

وقتی که عشق دارم به اون هدف، وقتی که علاقه دارم به اون هدف، اون زخم و چالش رو قبول می کنم.

خلاصه اینکه ؛ دنبال یه نفر برو که بهش عشق داری، علاقه داری، دنبال یه کار برو که بهش علاقه داری دنبال یک هدف برو که بهش علاقه داری و اگر اذیت بشی، اگر زخم بخوری، اگر مشکلی برات ایجاد بشه به اون زخمت افتخار کنی، کیف کنی، لذت ببری و بگی زخم منه ها … ولی کیف می کنم وبهش افتخار می کنم واز آن لذت می برم.

یه بار دیگه برگرد به زندگیت

یه بار دیگه نگاه کن به زخم هایت

الان حاضری برای چه کسی و چه چیزی این زخم ها ورنج ها را تحمل کنی ؟

کدوم عشق در تو باعث میشه که تاب آور تر بشی؟ محکم تر به زندگی نگاه کنی؟ محکم تر جلو بری؟

زخم های زندگی ما، رنج های ما، چیزهاییه که باید بهش افتخار کنیم. مبادا رنج هاتون رو هدر بدید، مبادا زخم هاتون رو بی ارزش جلوه بدید.

در ناخوداگاه شما، زخم های شما با ارزشه رنج های شما با ارزشه و حتما دستآوردهای بزرگ داره. دستآوردهای بزرگ نمیخواد الزاما یک قصر با موفقیت در دنیای بیرون باشه بلکه در دنیای درون شما است.

اون عشقی است که در سینه تونه و شما را به جلو می بره. امیدوارم که همیشه عشقتون بیشتر و بیشتر بشه و زندگی پر معنایی را برای خودتان و دیگران بسازید.