چند مدتی بود که نرسیده بودم به مادرم سری بزنم و فقط تلفنی می کردم و احوالی می پرسیدم او هم مثل همیشه قربان صدقه من می رفت و شرمندگی من بیشتر می شد. شرمندگی از کارهایی که برایش نکرده بودم و کارهای زیادی که او برای من انجام داده بود اما همیشه می گفت:

«مادر جان تو خیلی زحمت کشیده ای، خدا به خودت و زن و بچه هایت خیر عطا کند» و باعث می شد بیشتر و بیشتر خجل شوم.

دیشب یکهویی هوای مادرم را کردم هر چند خیلی خسته بودم اما فرمان ماشین را چرخاندم و رفتم سمت خانه مادرم. چند نان بربری و مقداری پنیر لیقوان خریدم. وقتی وارد خانه شدم، چشمان مادرم می درخشید. انتظار در چشمان پر مهرش موج می زد و انگار می گفت: «خیلی منتظرت بودم چقدر خوب شد که آمدی». نشستیم و نان و پنیر خوردیم. یک لقمه ساندویچی برای مادرم گرفتم و در حال خوردن لقمه گفت:

«خیلی گرسنه ام و هوس نان و پنیر کرده بودم». خواهرم که رفته بود برای مان چای بیاورد در همین حین رسید و گفت: «مادر جان؛ تو که الان شام خوردی، زیاد نخور»! چشمکی به خواهرم زدم و لبم را گاز گرفتم که چیزی نگو و حرف را عوض کردم. چند ساعتی آنجا بودم و صحبت های زیادی کردیم و آخر شب به خانه برگشتم.

توی راه که برمی گشتم با خودم فکر می کردم چقدر سرمان شلوغ شده است؟! راستی چند ساعت در گروه های اجتماعی چرخ می زنم؟ از صبح تا شب مشغول هستیم اما به خیلی از کارها نمی رسیم؛ دلیلش چیست؟ چه کار کنیم که سرمان خلوت شود؟

نخستین قدم برای رهایی از شلوغی این است که مشخص کنیم وقت مان را چطور می گذرانیم؟ چه عادت هایی وقت ما را تلف می کند.

طبق اصل پارتو 80 درصد نتایج زندگی و اهداف ما از 20 درصد کارهای مان منجر می شود و اگر ساده تر بگویم؛

20% افراد هستند که باعث شادی و پیشرفت ما می شوند.

20% لباس هایمان را بیشتر استفاده می کنیم.

20% صحبت هایمان ضروری و مفید است.

اولین قدم برای رهایی، حذف است.

حذف آدم های غیرضروری

حذف شبکه های اجتماعی غیر ضروری

حذف لوازم غیرضروری

حذف لباس های غیر ضروری

حذف، قدرتمند عمل می کند و باعث می شود روی امور ضروری و حیاتی تمرکز بیشتری داشته باشید. هر گاه برای کار دلخواه تان وقت نداشتید، دقت کنید قانون حذف را به خوبی انجام نداده اید. یادتان باشد شلوغی اعتیاد آور است و ترک شلوغی در ابتدا مشکل است. عادت های قدرتمند مثل مراقبه، ارتباط با طبیعت و ورزش خانگی تأثیر شگرفی در بالا بردن کیفیت اوقات و رهایی شما از شلوغی خواهد داشت. نکته مهم و اساسی این است که هدفی قدرتمند مثل مطالعه، ورزش یا ارتباط با بستگان را جایگزین نماییم وگرنه اعتیاد به شلوغی دوباره برمی گردد.

با قدرت مسیر حذف را دنبال کنید. ترس و دلهره را کنار بگذارید و منتظر اتفاقات درخشان در زندگی خود باشید.

امیدوارم سال نو سالی پر از اتفاقات عالی باشه و فرصت کنی اهداف درخشان و هوشمندانه ای رو دنبال کنی.