ثبت نام

درباره دکترسیدفرزاد حسینی

دكتر سيدفرزاد حسيني بهبهاني

مربي تحول فردي(life coach)
/مدير نمونه سال ٩٢كشور/
مدير نمونه سالهاي ٨٨ و٨٩خوزستان/پزشك نمونه خوزستان/
مدرس دانشكاههاي كشوراز سال٧٣/مدرك هدفگزاري از موسسه body &mindفرانسه/
مهندسي nlp/دوره هيپنوتيزم/
نویسنده کتاب اسب وحشی درونت را رام کن/
مدرک مستری از IQSانگلستان/
پژوهشگر/
رییس کارگروه امور اجتماعی و خانواده نخبگان خوزستان/