ثبت نام

زلزله در سوماترا,سانحه هوایی در روسیه , مردی که ۳۰سال دخترش را در زیر زمین زندانی کرد,جدایی هایدی کلام از سیل ,حقوقهای بالا در بانکهای آمریکا ,حمله درپاکستان ,استعفای رییس جمهورمالی ,رکوردجدیدجهانی در پرتاب وزنه.


آیا واقعا نیازی هست همه ی این چیزها را بدانید؟ما به طرز اعجاب آوری بمباران اطلاعاتی میشویم اما به طرز عجب آوری کم میدانین چرا؟ چون دو قرن پیش,قالب مسمومی از اطلاعات را تحت عنوان *اخبار* خلق کردیم . اخبار برای ذهن به مثابه قند است برای بدن : اشتهاآور-آسان هضم و در دراز مدت بسیار مخرب .


۳سال قبل تجربه ای را شروع کردند ممنوعیت خواندن و شنیدن اخبار حق اشتراک تمام روزنامه ها ومجلات تم را لغو کردند از شر تلویزیون و رادیو خلاص شدم.نرم افزار اخبار از روی آیفونم حذف کردم. دست به هیچ روزنامه ای نمیزدم ووقتی در هواپیما کسی بهم پیشنهاد خواندن مطلبی را میداد عمدا” به سوی دیگری نگاه میکردم . چند هفته اول سخت بود,خیلی سخت.مدام میترسیدم چیزی را از دست بدهم .اما بعد از مدتی جهان بینی تازه ای داشتم . نتیجه اش بعداز سه سال افکار سریعتر,دیدار ارزشمندتر ,تصمیمات بهتر و زمان بسیار بیشتر . وبهترین نکته؟
هیچ چیز مهمی را از دست ندادم..